Stödet från andra kan läka trauma

Psykisk återhämtning, del 2. Debriefing alltför snart efter en svår händelse kan störa läkningsprocessen, enligt ny forskning som studerat vad som gör att människor kommer igen efter trauma. Sara Johansson (tv), psykolog med erfarenhet från krisarbete i fält, och Sara Hedrenius (th), psykolog med erfarenhet från att själv ha överlevt en katastrof – Estonias förlisning – har  tillsammans skrivit en bok om den moderna synen på krisstöd.

trauma
Boken Krisstöd handlar om hur man kan stärka människors inneboende motståndskraft i det akuta skedet av en svår händelse.

Viktigast den första tiden är att se till att man får vara nära sina anhöriga och känna samhörighet med andra människor. ”Alla studier om vad som har hjälpt människor att komma igen lyfter det sociala stödet” berättar Sara och Sara. Här kan du läsa min intervju med dem för Idagsidan, Svenska Dagbladet.

 

Första delen i artikelserien handlade om Yasmines väg tillbaka ur trauma på grund av övergrepp. Alla tre avsnitten finns samlade på Idagsidan.

Fler SvD-artiklar av Agneta Lagercrantz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *