Hälften så många självmordsförsök

När man ger ungdomarna själva makt över sitt psykiska välmående  – ja, då har man fått det enda hittills verksamma motmedlet mot självmord. I dag sprids nyheten om hur självmordsförsök bland unga kan HALVERAS genom lektioner i psykisk ohälsa, redskap för att bygga upp sitt psykiska välmående och träning i hur svåra känslor känns och ska tolkas. Läs om en banbrytande forskningsstudie med 11 080 skolungdomar i EU. Läs också min SvD-intervju med Charlie Eriksson, en 23-åring som när han fick kunskap om sig själv och sin panikångest inte alls ville begå självmord längre.

Den europeiska studien visar att en metod som kallas Youth Aware of Mental Health Programme (YAM) för 14-16-åringar under skoltid har ett överraskande, överlägset bra resultat. Det går ut på att ge ungdomarna verktyg för att dels upptäcka psykisk ohälsa, dels hantera sina egna känslor, alltså både intellektuell och emotionell kunskap. Så här:

Lektioner i hur man känner igen tecken på psykisk ohälsa hos sig själv och sina vänner, och hur man kan bygga upp sitt eget psykiska välmående.
Rollspel lett av vuxna där man lär känna svåra känslor, att tolka dem och hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Resultat: Ett år efter satsningen var antalet självmordsförsök bland eleverna i Awareness Programme-gruppen hälften så stort som i såväl kontrollgruppen (som inte fick några förebyggande åtgärder) som de båda grupper där vuxna på olika sätt skulle identifiera ungdomar med psykiska problem och hjälpa dem vidare. 2 700 elever ingick i vardera gruppen.

Danuta
Danuta Wasserman, professor i psykiatri och självmordsprevention vid Karolinska institutet.

Studien publiceras i dag på ansedda The Lancet’s Online First-upplaga och har letts av den svenska psykiatriprofessorn Danuta Wasserman vid Karolinska institutet. För ett par år sedan berättade hon att man saknar bra modeller för att förebygga självmord, i dag kommenterar hon forskningsstudien så här till Ekot: ”Självmord går att förhindra. Och tvärtemot vad vi trott tidigare är det meningsfullt att tala med unga om självmord och psykisk hälsa.”

Nu har Stockholms läns landsting fått en halv miljon kronor för att med hjälp av den nya metoden minska antalet självmord bland unga, enligt P4 Stockholm, och TT berättar att det blir högstadieskolorna i Stockholms län som får börja. Danuta Wasserman ska utforma programmet för de svenska ungdomarna eftersom den europeiska studien gjordes i andra EU-länder.

I den nya metoden ingår två huvudmoment: 1) Att informera om psykisk ohälsa med korta föreläsningar, affischer i klassrummen och en broschyr som man kan ta med sig hem. 2) Träna eleverna i att känna igen känslor som kan leda till psykisk ohälsa. I ett rollspel får de leva sig in i svåra livshändelser som föräldrars skilsmässa, att en anhörig går bort, någon i familjen drabbas av psykisk sjukdom eller en oönskad graviditet. Syftet är att bli mer bekant med sina känslomässiga reaktioner och förstå vad det innebär att få prata igenom situationer som forskarna vet kan leda till självmordsbeteenden.

– Hälften av alla självmord bland unga har ”banala” orsaker, alltså händelser som hör till livets normala skeenden men som dessa ungdomar inte vet hur de ska hantera. De hittar inga utvägar, berättar Danuta Wasserman för TT.

Danuta Wasserman har också infört Första hjälpen för psykisk hälsa i Sverige och vet att bästa sättet att förebygga självmord är att vända sig till de unga medan de fortfarande mår bra. Ytterst få av dem som gör något så drastiskt lider av psykiatriska sjukdomar, och professionell hjälp behöver endast var åttonde bland dem som säger att de inte mår bra. Å andra sidan uppger 40 procent av de 11 080 europeiska skolungdomarna att de har det jobbigt psykiskt.

”Studien visar att ett tidigt förebyggande program mot självmord på skolorna ger ett gott resultat.”

Här kan du läsa min SvD-intervju med Charlie Eriksson, en 23-åring som efter ett självmordsförsök förra hösten höll på att mista livet. Genom att berätta sin historia vill han ”bryta tabuet och minska på fördomarna – så att inga fler ska begå självmord istället för att söka vård”.  På bara ett år har tusentals unga människor som mått psykiskt dåligt besökt hans hemsida aldrigensam.com och gillat Facebooksidan med samma namn. Det har räddat liv.

”Om fler vågar berätta att de lider av psykisk ohälsa, vågar söka vård – då skulle det bli färre självmord.”

Mitt första blogginlägg om Charlie (november 2014) har blivit den här sidans näst mest delade och lästa post.

En reaktion på ”Hälften så många självmordsförsök”

  1. Programmet håller på att utvecklas för att kunna ges i svenska högstadieskolor. Forskningsledaren Danuta Wasserman på Karolinska institutet är kontaktperson i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *